برچسب ها ‘مدار ترکیبی’

جزوه مدار منطقی

منتشر شده در اسفند ۸م, ۱۳۹۲ موضوع دروس دانشگاهی,مدار منطقی توسط

جزوه مدار منطقی                      گیت های منطقی

عبارت های بولی                       جدول کارنو


تبدیل اعداد                               رمزگذاری

رمزگشایی                              آشکار سازی خطا

اینکودر                                    دیکودر

مالتی پلکسر                          دی مالتی پلکسر

مقایسه کننده                         مدار محاسبات و منطق

شمارنده آسنکرون                   شمارنده سنکرون با کلاک

بلوک حافظه                            رجیستر

شیفت رجیستر

 

دریافت فایل